Allmännavillkor Bevakningstjänst först till kvarn bostäder!


Avtalet gäller mellan nedan kallad Bostadonline.nu (Motta Holding AB,556893-5182) och den som registrerar sig för Bostadonline.nus tjänster.

Godkännandeav villkor

 • Användaren skall vara myndig DVS 18 år enligt svensklag.

 • Genomatt registrera dig som medlem på bostadonline.nu godkänner du attvi drar avtalat belopp var 30:e dag. Vi förnyar ditt medlemskap automatisk tills du avregistrerar dig allt för att du inte ska missa några lediga bostäder.

 • Fakturabetalning samt faktura skapas var 30:e dag. Vid ej inbetald faktura pausas medlemskapet/bevakningstjänsten din kötid kan också påverkas i det fallet du köar till en specifik objekt hos oss.

 • Du kan när som helst och mycket enkelt stoppa ditt medlemskap genom att höra av dig till oss via e-post . Alternativt kan du även skriva ett brev eller mail med din uppsägning. Uppge namn och din mailadress beställningen gjordes på.

 • Betalning av våra tjänster kan ske med Swish eller faktura. Vid fakturabetalning tillkommer en fakturaavgift på 49 kr. Om fakturan ej betalas i tid utgår en påminnelseavgift på 60 kr. Tjänsten aktiveras direkt en faktura skapats eller en betalning gjorts.

 • Informationeni mejlen får endast användas personligen av användaren Eventuellt samutnyttjande av tjänsten mellan olika personer leder till omedelbar avstängning.

 • Bostadonline.nu hålls ej ansvarig för om tredjepartsleverantör gör sajten oanvändbar. Ej heller när strömavbrott eller katastrofer som gör sidan oåtkomlig.

 • Om användaren upplever att tjänsten inte fungerat tillfredsställande under en begränsad period kan Bostadonline.nu kompensera användarenför detta genom att förlänga hans/hennes medlemskap med motsvarande tidsperiod. Dock sker ingen återbetalning av registreringsavgift.

 • Bostadonline.nu kan inte ställas till svars för eventuella felaktigheter i den information som de förmedlar vidare från hyresvärdens hemsida till användaren.

 • Genomatt använda tjänsten godkänner användaren dessa användarvillkor och förbinder sig att följa dem.

 • Bostadonline.nu kan eventuellt ändra detta avtal från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade användarvillkoren här på hemsidan. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare från och meddet datum de publiceras. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter publiceringen.

 • Bostadonline.nu tillhandahåller en tjänst som hjälper användaren att hitta bostad. Detta ger ingen garanti att hitta bostad och ger ingen grund för återbetalning av medlemsavgift.

 • Användaren godkänner att Bostadonline.nu ej tar ansvar för eventuella tvister som kan uppstå mellan parter inblandade i uthyrning som har förmedlats via Bostadonline.nu. Detta omfattar även eventuell rådgivning som har erbjudits användaren genom Bostadonline.nu samt då parterna har använt sig av Bostadonline.nus mallar förandrahandskontrakt, inventarielista eller liknande.

Svensklag skall gälla avseende användarvillkoren och tvister ska lösas i svensk domstol.


Ångerrätt

Duhar enligt lagen 14 dagar på dig att ångra ditt köp. Ångerfristen gäller från dagen efter din beställning. Här finns ångerblankett framtagen från KO som rekommenderas användas vid tillämpning avångerrätten. Fyll i blanketten och sänd den till Info@bostadonline.nu


Ladda ner blankett


Alternativt kan du även maila till info@bostadonline.nu ochdär uppge uppgift som ditt namn, adress, telefonnummer, inköpsdatum och på vilken mail adress du gjort beställningen.

 • Uppsägningstidför medlemskap och bevakningstjänsten är en kalender månad efter ångerperioden på 14 dagar.

Att använda informationen på webbplatsen

Bostadonline.nu arbetar ständigt för att webbplatsen skall vara korrekt, komplett och uppdaterad. Emellertid kan till exempel skrivfel, yttre påverkan och tekniska fel resultera i otillräcklig eller felaktig information. Detta innebär att Bostadonline.nu inte kan garantera eller ta ansvar för att informationen i alla lägen är korrekt,komplett och uppdaterad. Användning av webbplatsen, eller någon annan webbplats som du som besökare länkats vidare till eller från,sker därför på egen risk. Besökaren är ensam ansvarig för eventuell åverkan på dennes datasystem eller förlust av data som orsakas av användningen.

Immateriella rättigheter

Innehållet på webbplatsen ägs eller nyttjanderätt därtill innehas av Bostadonline.nu eller annat bolag som direkt eller indirekt kontrollerar, kontrolleras av, eller är under gemensam kontroll med Bostadonline.nu. Alla firmanamn, logotyper och varumärken på webbplatsen ägs med nyttjanderätt och innehas av Bostadsbevakning.nu, licenshållare eller samarbetspartner. Alla rättigheter förbehålles.
Obehörig användning eller distribution av innehållet på webbplatsen kan bryta mot upphovsrätts-, varumärkes- och/eller annan svensk eller utländsklagstiftning, och kan bli föremål för rättsliga åtgärder.

Du har rätt att läsa, kopiera och skriva ut innehållet på denna webbplats för privat, icke-kommersiellt bruk förutsatt att uppgift om upphovsrätt eller annat meddelande som anges på eller i samband med informationen inte tas bort. All användning för kommersiella syften är förbjuden. Innehållet får inte ändras, sändas vidare,återskapas eller publiceras utan föregående skriftligt godkännande från Bostadonline.nu.


Integritetspolicy

Skydd av personuppgifter är viktigt för oss på Bostadonline.nu. Vi arbetar ständigt för att skydda din information och för att handla i enlighet med dina rättigheter och gällande dataskyddslagstiftning. Denna policy innehåller viktig informationom hur vi hanterar personuppgifter och förklarar dina rättigheter med avseende på vår personuppgiftsbehandling.

Du”syftar i den här policyn på antingen dig själv, en person med fullmakt att agera i ditt ställe, betalningsmottagare eller andra individer inom din familj eller din organisation. syftar i den här policyn på Bostadonline.nu.

Hur vi hämtar in och använder din information

Vilka uppgifter som hämtas in varierar beroende på hur du använder våra tjänster. De personuppgifter vi har om dig tillhandahålls alltid av dig direkt eller när du använder vår hemsida och våra tjänster.

Aktivitet på vår hemsida

Sevår information om cookies för att få veta mer om vilka personuppgifter som vi inhämtar när du besöker vår hemsida.

Vid köp eller agerande på vår hemsida

De personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig är:

 • Namn,hemadress, telefonnummer, e-postadress, ip-adress och betalningsinformation. Känslig data såsom kortnummer osv. sparas endast hos vår kortleverantör.

 • Vi kan även komma att registrera dina intressen, aktiviteter och användning av våra tjänster samt information om dina tidigare köp inom ramarna för vår dataanalys. Detta görs för att kunna bedriva verksamheten bättre och därmed erbjuda bättre tjänster;


Informationen vi sparar använder vi i följande syften:

 • Vi använder informationen för att ingå avtal, leverera våratjänster, administration (inklusive fakturering, inkasso,kreditkontroller och teknisk support) eller för att kommunicera med dig.

 • I något fall sker behandlingen av personuppgifter mot bakgrund av vårt berättigade intresse av att genomföra behandlingen.

 • I marknadsföringssyfte använder vi information för utskick av direktmarknadsföring av våra tjänster. Detta kan genomföras via e-post, post, SMS, telefon eller anpassade online annonser.

 • Om vi hanterar dina personuppgifter som ett resultat av att du är kund hos eller att du på något sätt använt vår hemsida kommer vi att kontakta dig med information om liknande kompletterande produkter och tjänster (inkl. specialerbjudanden, rabatter och tävlingar) sålänge du inte bett oss att sluta skicka marknadsföring eller du själv valt att ej ta del av vår elektroniska marknadsföring.Varje elektroniskt meddelande från oss innehåller möjlighet till avregistrering från vidare deltagande. Du kan när som helst skicka e-post till oss på Info@bostadonline.nu för att avregistrera dinauppgifter från ytterligare meddelanden.

Ovanståendeanvändning av personuppgifter är tillåten enligt gällande dataskyddslagstiftning. Behandling av dina personuppgifter i marknadsföringssyften sker huvudsakligen med stöd av vårt berättigade intresse av sådan behandling, men kan i vissa fall(till exempel där det föreskrivs av lagen) kräva ditt medgivande.

Information inhämtad från tredje parter

Vi inhämtar och/eller mottar även uppgifter från tredjepartsföretag.

Vi använder de/dina personuppgifter som vi får enligt ovan för att marknadsföra våra tjänster till dig, om du inte uttryckligen valt bort dessa eller tidigare angivit att du inte vill kontaktas i marknadsföringssyften. Det är lätt att välja bort marknadsföring när som helst om du skulle ändra dig.

Spridning av information

Vi säljer aldrig din information till tredje parter. Vi kan dock använda dina uppgifter i vårt nätverk av bostads relaterade hemsidor som till hör oss och enbart i marknadsföringssyfte.


Vi kan också komma att dela informationen med andra mottagare om det faller under följande kategorier:

 • Myndighetersåsom t.ex. polisen eller kronofogden vid hjälp med obetaldaskulder.

 • Leverantörerav betaltjänster

 • Leverantörerav finanstjänster (t.ex. inkassoföretag och finansiella rådgivare)som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka vi kan komma att anvisa fordringar härrörande från kontraktet med dig, t.ex. ihändelse av utebliven betalning för produkter och tjänster.

 • Leverantörerav analysverktyg och sökmotorer (t.ex. Google Analytics) som sparar dina personuppgifter i land inom EES vilka hjälper oss med att förbättra och optimera hemsidan och/eller vår mobilapp.

Överföring av din information till annat land

Vi sparar din information i länder inom det Europeiska ekonomiskasamarbetsområdet (EES) eller i länder med tillräcklig nivå av datasäkerhet. Dessa länder har en lagstiftning motsvarande densvenska med avseende på din information.

Lagring av dina uppgifter

Vi sparar dina personuppgifter för att användas på det sätt som beskrivs i detta dokument. Under vissa omständigheter, när du väljer att avstå från att ta del av marknadsföring, kan vi säkerställa att din information inte används för framtida kontaktavseende marknadsföring med dig.

När vi inte längre behöver dina personuppgifter ser vi till att radera dem säkert i enlighet med vår policy avseende lagring av personuppgifter.


Kontakt och klagomål

Du kan alltid kontakta oss om klagomål eller synpunkter på Info@bostadonline.nu

Om du har klagomål eller frågor om hur vi använder dina personuppgifter kontakta oss så försöker vi hitta en lösning så fort det går.


Dina rättigheter

Du har ett antal rättigheter som rör dina personuppgifter.

Du har rätt att komma åt dina personuppgifter, att rätta personuppgifter vi har om dig, rätt att få dina personuppgifter raderade och att begränsa eller invända mot vår behandling av dem.Du har också rätt att ta tillbaka ditt medgivande om att emotta framtida marknadsföring från oss samt rätt att invända motprofilering och automatiserat beslutsfattande.

Vid klagomål kan du anmäla vår behandling av dina personuppgifter tilltillsynsmyndigheten https://www.datainspektionen.se/.

Dennaintegritetspolicy uppdaterades maj 2018. Vi förbehåller oss rättenatt ändra informationen från tid till annan.


Informationom cookies

Svensklag kräver att vi informerar om bl.a. vilka cookies som användssamt deras syfte.

En cookie är en liten textfil som lagras i webbläsaren på din dator,mobiltelefon, surfplatta eller liknande enhet när du besöker en webbplats. En cookie kan innehålla information om dina nätvanoreller se till att webbsidan visas på rätt sätt. Cookies är inte skadliga.


Du väljer själv om du vill acceptera cookies

Vissa delar av vår hemsida kan bara användas fullt ut om din webbläsare tillåter cookies.

Om du inte accepterar användandet av cookies kan du stänga av cookies via din webbläsares säkerhetsinställningar. Du kan även ställa in webbläsaren så att du får en varning varje gång webbplatsenförsöker sätta en cookie på din dator. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas.

Sedin webbläsares hjälpsidor för mer information om hur du kan se vilka cookies som finns lagrade i din webbläsare, hur man tar bort dem samt gör inställningar för om cookies ska accepteras ellerinte.


Olikatyper av cookies

Vi använder cookies både på våra öppna sidor och på de sidor där du genomför ett köp. Det finns två typer av cookies, det är persistent cookies (permanenta cookies) och session cookies(temporära cookies). En persistent cookie sparas under en längretid på din utrustning och har ett utgångsdatum. En session cookielagras tillfälligt och försvinner när du stänger webbläsaren. Vianvänder också tredjeparts-cookies, det vill säga cookies som inte kommer från Bostadonline.nu, på vår webbplats.

För att få information om vilka specifika cookies vi använder finns olika tjänster, till exempel hos Post och telestyrelsen, www.pts.se.Där finns också ytterligare information om cookies.


Webbanalys

Vi använder webbanalysverktyg som hjälpmedel för att få en bild av hur besökare använder våra digitala kanaler. Webbanalysverktyg används för att samla in information i syfte att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats.


Övrigt

Bostadsonline.nu förbehåller sig rätten att när som helst revidera dessa villkor eller innehållet på webbplatsen.

Om du har några frågor beträffande innehållet i denna Webbplatspolicy är du välkommen att kontakta oss på info@bostadonline.nu